Berättande

Människor har genom alla tider berättat för varandra. Dels för att underhålla, men också för att föra kunskap vidare från en generation till den nästa.

Muntligt berättande är en konstform som är besläktad med litteratur och teater. Muntligt berättande gör det möjligt att ändra sagan, legenden och myten efter ålder och situation.

Ofta förknippas sagor med små barn, men alla från noll till hundra år tycker om berättelser. Orden ”Det var en gång” tar kroppslig gestalt i uppspärrade ögon, sträckta halsar och framåtlutade kroppar.

I mitt arbete som coach och behandlar använder jag traditionella berättelser som en del av mitt arbete för göra det opratbara, pratbart. 2015 avslutade jag magisterprogrammet i praktisk kunskap på Södertörn högskola, där jag under två år utforskade och medvetandegjorde min praktiska kunskaper som jag har tillägnat mig i mitt yrkesliv, fram till idag. Magisteruppsatsen är skriven som en vetenskaplig essä med titeln: Livets berättelser – En reflekterande undersökning om berättelsens roll i coachens praktiska kunskapsutövande

Efter ett besök i Stallerholmen skrevs ett referat som sammanfattar mitt arbete och mina tankar kring berättande mycket väl. Läs mera här

Är du intresserad av berättande som hälsoinsats för dig själv eller din personal? Vill du boka en föreställning? Kontakta mig här via kontaktsidan för mer information om innehåll, pris m.m.

Se mig berätta på Folkan!