Kreativa möten

Att mötas är en spännande del av livet!

Möten kan vara inspirerande, en möjlighet att tänka i nya banor, en plats där alla får och kan bidra, en trygg atmosfär med positiv energi. Spontant med ett kreativt flow, eller också kan de vara helt onödiga och inffektiva och fruktansvärd tråkiga.

Med möten kan du skapa engagemang – eller ta död på det! Det handlar om att samla människor och hitta lösningar, få nya idéer , skapa energi och nytt lärande. Det handlar om att få saker att hända och göra skillnad.

Ett kreativt möte är ett sätt att väcka och bevara engagmanget och alla typer av möten kan vara kreativa. Jag kommer till ert företag, skola, arbetsplats eller förening, där vi utifrån ert syfte och mål, kommer överens om mål, design, roller och priser. Vi skräddarsyr ett kreativt möte tillsammans. Jag håller i mötet och efter avtal eventuellt dokumentation och garanterar att det blir lyckat.

Se bilder ifrån några möten nedan: